Μεταπώληση Domain NamesΤο Δωρεάν WHMCS Domain Reseller είναι ένα αυτοματοποιημένο Σύστημα μεταπωλητών Domain το οποίο "διασυνδέει" δύο ή περισσότερα WHMCS.

Resell Domain Names

Το Domain Reseller είναι ένα ιδανικό whmcs plugin λογισμικό για να ξεκινήστε το δικό σας δίκτυο Πελατών και παρέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να το αφήσετε να "τρέξει" μόνο του! Μετά την εγκατάσταση τέλος πια οι χειροκίνητες αγορές!

Το λογισμικό αυτό λειτουργεί με προπληρωμένα credits, δηλαδή η παραγγελία για να γίνει accept και να σταλθεί αυτόματα στο αντίστοιχο μητρώο καταχωρητή (σε οποιοδήποτε καταχωρητή) θα πρέπει να έχει ο μεταπωλητής μας στον λογαριασμό του τουλάχιστον την άξια της παραγγελίας διαφορετικά θα μείνει σε κατάσταση Pending έως να προπληρώσει εκ νέου credits ή να πληρώσει το invoice της παραγγελίας.

Η έκπτωση στους μεταπωλητές (αν υπάρχει) γίνεται με την χρήση <<κρυφών>> κουπονιών που ενσωματώνονται αυτόματα κατά την παραγγελία σας είτε (μόνο για WHMCS v5/v6) με την χρήση των Domain Pricing Slab (εκπτωτικών group για τα domain). Διαβάστε τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν για να δείτε την πλήρεις δυνατότητες του!

Δώστε την δυνατότητα στους πελάτες σας να κατοχυρώνουν, άμεσα, γρήγορα και ανώνυμα τα domains τους!

WHOIS υπηρεσία για την προβολή διαθεσιμότητας των domain names στο WHMCS του μεταπωλητή!

Κατοχύρωση Domain (με ιδιοκτήτη των πελάτη του μεταπωλητή)

Μεταφορά Domain

Ανανέωση Domain

Εμφάνιση nameservers (ns1-ns4)

Αποθήκευση / αλλαγή nameservers (ns1-ns4)

Εμφάνιση / αποστολή eppcode για μεταφορά domain

Κλείδωμα Domain (για com, net, org κτλ)

Εμφάνιση στοιχείων Ιδιοκτήτη / Διαχειριστή / Τεχνικού

Αλλαγή στοιχείων Ιδιοκτήτη / Διαχειριστή / Τεχνικού

Κατά την κατοχύρωση υποστηρίζεται αυτόματη μεταφορά πεδίων domain (πχ περιγραφή domain name για com.gr )

Εσωτερική μεταφορά domain από πελάτη σε πελάτη

Ενημέρωση κατάσταση παραγγελίας και ειδοποίηση για χαμηλό επίπεδο credits μέσω e-mail

Εύκολη εγκατάσταση

Ασφαλής (Αυθεντικοποίηση με IP, DOMAIN , SeckretKey και API access έχει μόνο η API του server σας)

 

Τι μπορεί να κάνει το Domain Reseller Registrar module

 (η λειτουργία των περισσότερων χαρακτηριστικών εξαρτάται από το εάν το registrar module του εκάστοτε μητρώου υποστηρίζει την λειτουργία αυτή)

Register Transfer Renew Registrar Lock
Yes Yes Yes Yes
View/Update Nameservers Update WHOIS Get EPP Code Domain Sync Script
Yes Yes Yes Yes
"Disable Auto Renew" Sync "ID Protect" Sync Domain Release Domain Transfer Sync Script
Yes Yes No yet Yes
DNS Record Management Email Forwarding Register Nameservers  
Νο Νο No  

 

Σημειώσεις

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κατόχους WHMCS είτε και από επίσημους καταχωρητές είτε από και από αυτούς που είναι ήδη μεταπωλητές σε κάποια άλλη εταιρία.

Συμβατότητα

 WHMCS 4.5.x /v5.x/6.x/7.x

Resell Domain Names