Σαρώστε αυτόματα τον ιστότοπό σας για κακόβουλο λογισμικό και προστατεύστε τη διαδικτυακή φήμη σας


Website security & malware protection for your website

SiteLock™, the global leader in website security, protects your website to give you peace of mind.

SiteLock's Daily Malware Scanning identifies vulnerabilities and known malicious code and automatically removes it from your website to protect your website and visitors against threats.

Plus you get the SiteLock Trust Seal which builds customer confidence and is proven to increase sales and conversion rates.

Compare SiteLock Plans

Professional security features for your website

Find

Σαρώνει τους ιστότοπούς σας για κακόβουλο λογισμικό και ευπάθειες

$17.99/yr

 • Καθημερινή Σάρωση Για Κακόβουλο Λογισμικό
 • 25 Αριθμός σελίδων
 • Ημερήσια Blacklist Παρακολούθηση
 • SiteLock Βαθμολογία Κινδύνου
 • One Time Σάρωση Εφαρμογών Ιστότοπου
 • One Time Σάρωση SQL Injection
 • One Time Σάρωση Cross Site (XSS)
 • Sitelock™ Σφραγίδα Εμπιστοσύνης
Fix

Βρίσκει και καταργεί τον κακόβουλο κώδικα αυτόματα

$68.99/yr

 • Καθημερινή Σάρωση Για Κακόβουλο Λογισμικό
 • 500 Αριθμός σελίδων
 • Ημερήσια Blacklist Παρακολούθηση
 • SiteLock Βαθμολογία Κινδύνου
 • Daily Σάρωση Εφαρμογών Ιστότοπου
 • Daily Σάρωση SQL Injection
 • Daily Σάρωση Cross Site (XSS)
 • Sitelock™ Σφραγίδα Εμπιστοσύνης
 • Ημερήσιες SMART Σαρώσεις
 • Αυτόματη κατάργηση κακόβουλου λογισμικού
 • TrueShield Προστασία
 • WordPress Σάρωση
 • Spam Blacklist Παρακολούθηση
Defend

Βρείτε, διορθώστε και αποτρέψτε απειλές με επιτάχυνση ιστότοπου

$209.99/yr

 • Καθημερινή Σάρωση Για Κακόβουλο Λογισμικό
 • 500 Αριθμός σελίδων
 • Ημερήσια Blacklist Παρακολούθηση
 • SiteLock Βαθμολογία Κινδύνου
 • Daily Σάρωση Εφαρμογών Ιστότοπου
 • Daily Σάρωση SQL Injection
 • Daily Σάρωση Cross Site (XSS)
 • Sitelock™ Σφραγίδα Εμπιστοσύνης
 • Ημερήσιες SMART Σαρώσεις
 • Αυτόματη κατάργηση κακόβουλου λογισμικού
 • TrueShield Προστασία
 • WordPress Σάρωση
 • Spam Blacklist Παρακολούθηση
 • Web Application Firewall
 • Global CDN
 • store.sitelock.features.contentAcceleration

SiteLock Features

Provides a range of features designed to protect both your website and your business’ reputation:

Malware Scan

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

Automatic malware removal

If a scan finds anything, SiteLock will safely remove any known malware automatically.

Vulnerability Scan

Automatically checks your applications to ensure they're up-to-date and secured against known vulnerabilities.

OWASP Protection

Get protection against the top 10 web app security flaws as recognised by OWASP, the Open Web Application Security Project.

SiteLock™ Trust Seal

Give your visitors added confidence by showing your website is protected by SiteLock.

Firewall

The TrueShield™ Web Application Firewall protects your website against hackers and attacks.

Protect your reputation

Daily scans help detect malware early before search engines have a chance to find it and blacklist your site.

Fast automated setup

Instant and fully automated setup gives you protection immediately without anything to install.

Content Delivery Network (CDN)

Speed up your website by distributing it globally and serving it to your visitors from the closest location for faster page load speeds wherever they are.

Website Hacked?

Fix it now with SiteLock Emergency Response. If your website has been attacked and compromised get immediate emergency assistance to quickly recover your site. Here's how SiteLock Emergency Response helps:

Immediate response

Get our fastest response time with analysis and work to recover your site started within 30 minutes.

Complete malware removal

If our automatic technology is unable to remove the malicious content we'll perform manual cleaning.

Priority treatment

With the emergency package you get fast tracked straight to the top of the queue.

7 day aftercare

We'll continue to monitor your site for 7 days to ensure that your site remains malware-free post recovery.

Real-time updates

Track progress with our real-time updates throughout the process of cleaning and recovering your site.

One-off payment

The emergency service is available for a single one-off fee, there's no recurring fees or subscription.

Only $149.99 USD Μια Φορά for 7 days of protection

Frequently Asked Questions

SiteLock provides simple, fast and affordable website security to websites of all sizes. Founded in 2008, the company protects over 12 million websites worldwide. The SiteLock cloud-based suite of products offers automated website vulnerability detection and malware removal, DDoS protection, website acceleration, website risk assessments, and PCI compliance.

To learn more about SiteLock, watch the 'How SiteLock Works' video by clicking here.

SiteLock provides comprehensive website security. It performs website daily scans to identify vulnerabilities or malware. When vulnerabilities or malware are found, you will be alerted immediately. Based on your SiteLock scanner, it will automatically remove any malware on your website. For content management system (CMS) websites, SiteLock can automatically patch found vulnerabilities.

SiteLock has the technology to perform a comprehensive website scan that encompasses:


 • File-based Malware Scanning and Removal: SiteLock performs daily scans of a website's files for malware. If malware is found, the website owner is alerted immediately. SiteLock also offers comprehensive scans to automatically remove the malware.
 • Vulnerability Scanning: SiteLock performs scans of website applications for common vulnerabilities that could lead to a compromise.
 • Application Security and Vulnerability Patching: SiteLock has the technology to automatically patch vulnerabilities in content management systems (CMS).

A website vulnerability is a weakness or misconfiguration in a website or web application code that allows an attacker to gain some level of control of the site, and possibly the hosting server. Most vulnerabilities are exploited through automated means, such as vulnerability scanners and botnets.

Malware, short for malicious software, is used to gather sensitive data, gain unauthorized access to websites and even hijack computers.

No. During a website scan, SiteLock downloads the relevant files to a secure server and performs scans there. There is no impact to the website content, code, bandwidth or server resources on the website.

The SiteLock Trust Seal is a widely-recognized security badge you can display on your website. It is a clear indication that your website is secure and malware-free. To add the seal to your website, simply include the code snippet that SiteLock provides in the footer area of your website.